Gebruik

SessionPanels brengt de inhoud, taakverdeling en voortgang van het teamwork direct in beeld. Je hebt snel en makkelijk inzicht in het werk en kan eenvoudig de stand van zaken bespreken en bijwerken.

Gebruik

SessionPanels helpt teams de samenwerking en de communicatie te vergroten. Je gebruikt SessionPanels tijdens het teamoverleg, demonstraties, reviews en testen. Ook kan je van te voren de werkzaamheden uitwerken en inschatten en direct de stand van zaken zien tijdens de uitvoering.

Lees meer »

Uitvoering

De Agile uitvoering heeft als doel met korte doorlooptijden bruikbare deelproducten op te leveren. Deze korte uitvoeringen duren enkele weken tot maanden. Na oplevering laat je het resultaat beoordelen en neem je het resultaat mee in de volgende uitvoering. Die start direct zodat je het product kan verbeteren en uitbreiden.

Lees meer »

Teamoverleg

Een Agile team bespreekt het werk en verdeelt de taken. In het overleg signaleren de teamleden eventuele knelpunten en bespreken de acties. Kenmerkend voor Agile teamwork zijn de dagelijkse besprekingen van maximaal 15 minuten waarbij het team staat. De SessionPanels bediening is ontworpen voor dit staande overleg met mogelijkheden voor bijwonen en meekijken op afstand.

Lees meer »

Werkzaamheden

Je groepeert de werkzaamheden en geeft een prioriteit naar belangrijkheid voor je organisatie. Je kan het werk meteen beschrijven en opsplitsen in taken.

Bovendien kan je aangeven welke werkzaamheden starten of klaar zijn. Samen met het team schat je het werk in. Bij de uitvoering kan je zien met welk tempo het team de werkzaamheden afrond.

Lees meer »

Transparantie

Transparantie in teamwork betekent inzicht in waar je meer bezig bent. Voor jezelf, voor je team en voor je klanten en andere stakeholders.

Je houdt dit inzicht actueel door je dagelijkse team overleg. Hierdoor is een statusrapportage naar klanten eenvoudig en snel te maken. Ook kan je klanten online en direct inzicht geven via SessionPanels.

Lees meer »

Testen

Verificatie en validatie van de afgeronde taken en het opgeleverde werk verhoogt de productkwaliteit en de efficiency van het teamwork. SessionPanels ondersteunt de visualisatie van de testwerkzaamheden, defectstatus en voortgang van hersteltaken. Je kan aparte controletrajecten en teststappen toevoegen aan de uitvoering van het werk. Het Verificatiepaneel kan je inzetten voor het testoverleg.

Lees meer »